4,5 Кракатит
Krakatit,


Издание:

Карел Чапек. Кракатит

Първо издание

 

Редактор: Лъчезар Мишев

Художник: Киро Мавров

Художествен редактор: Йова Чолакова

Технически редактор: Петър Стефанов

Коректор: Антоанета Петрова

 

Чешка. Издателски номер 262

Дадена за набор: май 1979 г.

Подписана за печат: юли 1979

Излязла от печат: юли 1979

Формат 32/84x108. Печатни коли 17,50. Издателски коли 14,70. Цена: 1,01 лв

 

Държавно издателство „Отечество“, 1979

Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“ — София

 

Ceskoslovenski spasovatel. Praha, 1972