Изоставено от любимия кораб на враждебната Синя планета, извънземното е объркано, уплашено, обзето от космически земна самота… Ала и на три милиона светлинни години от дома пак можеш да срещнеш Приятелството.

С трогателен хумор, неукротимо въображение и увличаща динамика книгата отправя посланието на една нова религия: „Обичай далечния, както ближния.“

5 Извънземното
E.T. the Extra-Terrestrial,


Издание:

Уилям Котсуинкъл. Извънземното

Редактор: Светлана Иларионова

Илюстрация на корицата: Петьо Маринов

Графично оформление: Димитър Трайчев

Технически редактор: Тодорка Риджова

Коректор: Светла Димитрова

Американска, първо издание

Дадена за набор на 6.VI. 1991 г.

Излязла от печат м. юли 1991 г.

Изд. № 2364. Формат 70×100/32

Печ. коли 14. Изд. коли 9,07

ISBN 954-418-003-6

ИК „Галактика“, Варна

ДФ „Георги Димитров’90“ — София. Пор. №2931