Един от най-големите руски писатели на XX век, чието творчество му отрежда място и сред ярките представители на световната литература, Владимир Набоков (1899–1977), е роден е Санкт Петербург е семейството на обществен деец и държавник от либералното крило на политическите среди в Русия. Революцията от 1917 г. го прокужда от родината му, в която не се завръща до края на живота си. Получава висше образование в Кеймбридж, живее в Берлин, после в Париж, а от 1940 — и в САЩ, където става професор по руска литература, преди отново да се завърне в Европа. Умира в Швейцария. Автор е на романи, повести, разкази, стихове, есета, изявявал се е също като драматург и преводач. Световна известност му носи романът „Лолита“ (1955), предшествуван обаче от „Машенка“, „Поп, дама, вале“, „Защита Лужин“, „Смях в мрака“, „Покана за екзекуция“, „Дар“, утвърдили името му сред ценителите на изящната словесност. „Пнин“, „Ада“, „Други брегове“, лекциите и студиите, посветени на руски и световни класици, и др. го налагат като един от най-изтънчените майстори на литературното творчество през нашето столетие, чиито произведения вибрират с високочестотното и захранващо духа напрежение на една несравнима и силно въздействуваща поетичност. Романът „Дар“ с основание се смята за коронната му творба.

„Дар“ е връх в цялостното творчество на Набоков, чрез който то се нарежда сред големите творения на века.

Жан Бло

5,6 Дар
Дар,


Издание:

Владимир Набоков. Дар

Руска, художествена, първо издание

Художник: Веселин Цаков

Редактор: Емилия Масларова

Печат „Абагар“ ЕООД — Велико Търново

Издателство „Хемус“ ООД, София, 1997

ISBN 954-428-153-3

 

Романът „Дар“ е публикуван за пръв път в сп. „Современные записки“, Париж, №63-67, 1937–1938. Първо отделно издание — в Ню Йорк през 1952 г. Този превод е осъществен по изданието: Москва, изд. „Правда“, 1990 г.

За корицата е използувана творба на руския художник Василий Кандински.

 

Владимир Набоков. Собрание сочинений в четырех томах. Том 3

Москва, Издательство „Правда“, 1990