Приключенският сюжет, бурно развиващото се действие, неочакваните обрати — такива качества, известни от другите книги на Петър Бобев, притежава и повестта „Позорът на Один“. В същото време книгата е богата с исторически сведения — като се почне от викингската митология и религиозните вярвания и бит на славяните и прабългарите и се стигне до сложните процеси на сливане на двете етнически общности (славяни и прабългари) в младата българска държава.


Издание:

Петър Бобев. Позорът на Один

Рецензенти: Христо Бояджиев и Цветан Северски

Редактор: Теньо Тончев

Художник: Валентин Голешев

Художествен редактор: Гичо Гичев

Технически редактор: Цветанка Николова

Коректор: Бойка Върбанова

Печатница на Военното издателство, 1984