4 Мисис де Уинтър
Mrs de Winter,


Издание:

Сюзън Хил. Мисис де Уинтър

Продължение на „Ребека, господарката на Мандърлей“

Художник: Борислав Ждребов

„Петекстон“, София, 1993