По волята на капризната съдба демонично красивият заклет ерген Робърт Гиър получава невеста и 50 000 лири. В мрачното имение на загадъчния си съпруг невинната Нора отстоява правото си на господарка и се бори за сърцето на мъжа, разкъсван между съмненията и страстта.

4,5 Малката стопанка
The Little Mistress,

Издание:

Американска. Първо издание

ИК „Бард“, София, 1995

Редактор: Ани Стаменова