Несръчно начертана карта се предава от жена на жена в рода Флийтууд. Сара е една от тях и твърдо вярва, че и останалата част от семейната легенда е истина — пет чифта обици, украсени със скъпоценни камъни, лежат зарити някъде в планините, далеч от Вашингтон. Ала мъжа, когото наема, за да й помогне в издирването, дълбоко се съмнява в това. Мълчалив и необщителен, около Гидеон Трейс витае някаква загадка. Той удивително напомня на героите, които Сара описва в книгите си, и тя е убедена, че Гидеон единствен може да открие семейното съкровище, а и не само него…

4,5 Авантюристът
The Adventurer,


Издание:

Джейн Ан Кренц. Авантюристът

ИК „Коломбина“