5,3 Златното божество
The Chinese Gold Murders,


Издание:

Робърт ван Хюлик. Златното божество

Редактор: Красимир Мирчев

Коректор: Юлия Шопова

Технически редактор: Стефка Иванова

Оформление на корицата: Виктор Паунов

ИК „Труд“, 1996

ISBN 954–528–046–8