Основният мотив в „Степния вълк“ е самотата, схваната като съдба, усамотяването като особено отрицание на действителността. Но, потърсил свобода и независимост в тях, героят се оказва с по-тежки вериги.

Пътят на примирението е изобразен като гибелен.

Къде аутсайдерът Халер може да се докосне до обществото? Вече не и в професорския дом, само старата кръчма остава убежище за единството на огорчените, самотните и нещастните за час или два, където се залъгват до следващата вечер. Драмата на Хари е болест на времето — Хесе подчертава това, пътят към хуманността е мъчителен.

Цялата му проницателност е насочена към себе си.

Вглеждането в собствената същност е болезнено, но едновременно упойва болките, причинени от света.

5,1 Степния вълк
Der Steppenwolf,


Издание:

Херман Хесе. Степния вълк

Издателство „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1978

Редактор: Венцеслав Константинов

Оформление: Кънчо Кънев

Художник: Добри Янков

Художник-редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Найден Русинов

Коректор: Вера Димулска