Издание:

П. Г. Удхаус. Любовният сезон на търтеите

ИК „Колибри“, София, 1996

Художествено оформление: Момчил Колчев

ISBN 954–529–068–4