Издание:

Ярослав Хашек

Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война

Чешка, Пето издание

 

Редактор: Невена Захариева

Рисунки: Йозеф Лада

Художник-редактор: Юлия Иванова

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректори: Лиляна Малякова, Емилия Спасова

 

Дадена за набор март 1978 г.

Подписана за печат април 1978 г.

Излязла от печат април 1978 г.

Формат 84X108/32. Печатни коли 47.

Издателски коли 39,48. Тираж 50,125

Цена 2,55 лв

ДИ Народна култура — София, ул. „Г. Генов“ 4

ПК Димитър Благоев — София, ул. „Ракитин“ 2