Франсис Скот Фицджералд
Избрани творби в три тома • Том 3 (Нежна е нощта. Последният магнат. Писма)

Съдържание

Нежна е нощта 5,1

Tender is the Night,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Последният магнат 6

The Last Tycoon,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Писма 0

The Crack-Up,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Франсис Скот Фицджералд. Избрани творби в три тома — том III

Съставител: Николай Попов

Американска. Първо и четвърто издание

Редакционна колегия: Димитри Иванов, Мариана Неделчева, Николай Попов

Водещ редактор: Людмила Евтимова

Редактори: Красимира Тодорова, Жечка Георгиева

Художник: Жеко Алексиев

Художник-редактор: Ада Митрани

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректори: Людмила Стефанова, Лили Александрова

 

F. Scott Fitzgerald. Tender is the Night

Penguin Books Ltd. Harmondsworth, Middlesex, London, 1963

F. Scott Fitzgerald. The Crack Up A New Directions Paperback

F. Scott Fitzgerald. The Last Tycoon

Penguin Books Ltd. Harmondsworth, Middlesex, England

 

Литературна група — ХЛ

04/95366/72511/5557–182-86

 

Дадена за набор: юни 1986 г.

Подписана за печат: септември 1986 г.

Излязла от печат: декември 1986 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 34,50.

Издателски коли 28,98. УИК 29,73

 

Цена 4,03 лв.

 

ДИ „Народна култура“ — София

ДП „Димитър Найденов“ — В. Търново

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавяне на „Последният магнат“ и „Писма“

Библиоман