Човечеството е решило да излезе в космоса. Астероидът Хидалго е издълбан отвътре, снабден с космически двигатели и оборудван като място за живеене за голям брой хора. След това, прекръстен на Икар, е изпратен към звездите.

Протагонистът на романа, Зенон Балов, е първият човек, роден на астероида. Вече младеж, той се бори да открие мястото си и себе си. Опознава Икар и тайните му, пазени от него и от повечето хора; сблъсква се със странни и чудни неща, често върти около себе си цялото общество на Икар. Обича, търси щастие, ревнува. Накрая изчезва при неясни обстоятелства — може би паднал в черна дупка, а може би пръв от всички хора срещнал извънземен разум.

Източник: БГ-Фантастика


Издание:

Любен Дилов. Пътят на Икар

Издателство „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1984

Редактор: Добромир Тонев

Художник: Никола Марков

Художник-редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Васко Вергилов

Коректор: Елена Цветкова

  1. — Добавяне