Просторите на Тексас бяха обширни и диви, плевникът — топъл и уютен, а страстта на Бенър Коулман и Джейк Лангстън, най-близкия приятел на родителите й, бе в началото на големи изпитания…

5,4 Горещо утро
Another Dawn,

Издание:

Сандра Браун. Горещо утро

ИК „Коала“