Издание:

Петър Бобев. Каменното яйце

Издателство „Народна младеж“, София, 1989

Рецензенти: Георги Струмски, Симеон Янев

Редактор: Методи Бежански

Художник: Ани Бобева

Художествен редактор: Маглена Константинова

Технически редактор: Маргарита Воденичарова

Коректор: Катя Георгиева