5 Устата на гроба
When Eight Bells Toll,


Издание:

Алистър Маклейн. Устата на гроба

Издателство „Петрум Ко“

Редактор: Иван Тотоманов

Художник: Кирил Ангелов