Запознайте се с един дух със земното име Стърлинг Брукс. Той е бил твърде саможив приживе, за да се обвърже с жената, която обича. Пороците му не са много, а греховете му са по-скоро от невнимание, а не плод на зла умисъл.

Остават няколко дни до Коледа. Вече 46 години Стърлинг витае в чакалнята пред райските врати и чака присъдата на райския съд. Ще му позволят ли достъп до рая. Може би! Ако изпълни една мисия на Земята…

4,6 Грешникът
He Sees You When You’re Sleeping,

Издание:

ИК „Бард“, София, 2001

Художник: Петър Христов, „Megachrome“

ISBN 954-585-304-2