Животът на есеите, независимо от своята примитивност, не бе лишен от известни удобства. Дадоха му дървена тояга и препаска от козя кожа и като се изключи фактът, че през цялото време го държаха под наблюдение, изглежда, донякъде го бяха приели за член на тяхната секта. Понякога го разпитваха за неговата колесница — Машината на времето, която възнамеряваха да докарат от пустинята — и той им разказваше как е пътувал с нея от Египет до Сирия и след това дотук. Приемаха разказите му със завидно спокойствие. Бяха привикнали с какви ли не чудеса. Виждали бяха много по-странни неща от неговата Машина… Например хора, вървящи по водата, и ангели, спускащи се от небесата. Чували бяха речта на Бога и неговите архангели, както и изкусителния глас на Сатаната и лукавите му изчадия.


Информация

Издание:

Автор: Майкъл Муркок

Заглавие: Ето Човека!

Преводач: Юлиян Стойнов

Година на превод: 1991

Език, от който е преведено: английски

Издание: първо

Издател: СД „Орфия“

Град на издателя: София

Година на издаване: 1992

Тип: роман

Националност: английска

Печатница: ПБ — БТА

Редактор: Росица Панайотова

Художник: Цветан Пантев

Коректор: Антоанета Петрова

ISBN: 954-444-011-9

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/13111

История

  1. — Добавяне

Библиоман