— От този ден — тази нощ, си моя. Единствената ти цел е да ми доставяш удоволствие. Ела!

Гласът му бе зповеднически, лицето му гордо като на римски орел. Яростта ѝ мигновено пламна.

— Нали ти казах, че доброволно няма да стана твоя робиня!

Той се изправи и посочи към нея.

— Ти си моя робиня, както скоро ще разбереш.

— Възможно е да съм твоя робиня, римлянино — тя решително вдигна глава, — но не съм робиня за твоето легло. Няма да стане, без да ме бичуваш. Достатъчно кръвожаден ли си, че да се наслаждаваш на тялото ми, след като си ме бил до кръв?

Издание:

ИК „Бард“, 1998

Оформление на корицата: Петър Христов, Megachrom, 1998