Действието се развива в голяма болница в Сан Франциско, чието напрегнато ежедневие изправя героините — три лекарки — пред необичайни проблеми и нелеки изпитания.

5,1 Лекарки
Nothing Lasts Forever,


Издание:

ИК „Бард“, 1997

Редактор Елена Константинова

Художествено оформление на корица: Петър Христов, „Megachrom“, 1997

Коректор Людмила Стефанова

Формат 84/108/32. Печатни коли 20