5,3 Подхлъзването
The Sucker Punch,

Издание:

Джеймс Хадли Чейс. Подхлъзването

Издателство „Дизайн“, Варна, 1992

Редакционна колегия: Константин Щерев, Румен Стоянов, Живко Казаков

Художник: Свилен Димитров