Мъжът се надвеси над клавиатурата и трескаво започна да пише:

„Започвам този дневник, защото смятам, че събитията, които предстоят, ще променят хода на историята на една нация. Един мъж се появи като месия сякаш от нищото, без да има представа за призванието и съдбата си. Той е орисан да извърши неща, неразбираеми и за него самия, и ако предположенията ми излязат верни, тук ще опиша неговото пътуване… Мога само да гадая как е започнало то. Знам, че е от хаоса…“

5,3 Планът Икар
The Icarus Agenda,


Издание:

Робърт Лъдлъм. Планът Икар

(издадена в два тома)

ЕТ ЕДНО ПЛЮС — ПЕРО, София, 1993

ISBN 954-448-013-7

 

Превод: Петя Игнатова, Светлана Ахчийска, Емилия Л. Масларова

Корица: Христо Алексиев

Редактор Емилия Л. Масларова

Формат: 32/84×108. Цена 38 лв.

Печат: ДФ Полипринт, Враца

 

Bantam Books, 1988