„Експериментът си е експеримент“, но любовта на човека към живота все пак е по-силна от всичко. Жителите на Града знаят от собствен опит, че всяка благородна цел се постига трудно. Идва момент обаче, когато трябва да се избира между идеала и необходимостта, между жертвата и безразличието. А когато се окаже, че и двете възможности са еднакво болезнени и непоносими, става ясно, че никой не е готов за истински избор.

Източник: http://book.store.bg/c/p-p/m-47/id-5754/obrecheniat-grad-boris-strugacki-arkadij-strugacki.html

Съдържание

Обреченият град 5,5

Град обреченный,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Аркадий и Борис Стругацки

Обреченият град

Първо издание

Издателска къща „Христо Ботев“, София, 1990

 

Превел от руски: Милан Асадуров

Рецензент: Благой Киров

Редактор: Марта Владова

Художник: Александър Хачатурян

Художествен редактор: Стефан Груев

Технически редактор: Петър Илчев

Коректор: Бистра Цолова

 

Издателски № 8630

Дадена за набор на 2.VII.1990 г. Подписана за печат на 20.XI.1990 г. Излязла м. декември

Печатни коли: 26,50. Издателски коли: 22,46. Условно-издателски коли: 23,09

Формат: 84×108/32. Цена 4,24 лв. Код 22/9536379511/5617-197-90.

Печат: ДП „Д. Благоев“, София

История

  1. — Добавяне

Библиоман