Новите технологични реалности пораждат и нови отношения в света. Но някои неща са неизменни. Строгият контрол над конвенционалните оръжия води до създаването на нови.

В свръхсекретна лаборатория в Русия се пази изолиран вирус, който след генетични преобразувания може да се превърне в биологично оръжие, което да унищожи половината човечество за четвърт час. А когато са замесени глобални корпоративни интереси и обикновена човешка алчност — една крачка дели света от Апокалипсиса.

Конспирацията добива такъв размах, че земното кълбо се оказва тясно. Единственият шанс неизбежното да бъде спряно остава… откритият космос.

Източник: http://www.books.bg/book.php?ISBN=9547332058

4,9 Пактът „Касандра“
The Cassandra Compact,

Издание:

Робърт Лъдлъм. Пактът „Касандра“

Първо издание

ИК „Прозорец“

Превод: Магдалена Куцарова-Леви

Редактор: Василена Мирчева

Художник: Буян Филчев

Коректор: Соня Илиева

Компютърен дизайн: Силвия Янева

Печат: Инвестпрес АД

ISBN 954-733-205-8

 

Myn Pyn LLC, 2001