Настъпва пълнолуние в хид — средзимния ден. И към Сантенар е обърната само тъмната страна на луната Сбъдва се предсказанието. Никой не може да възпре карона Рулке. Каран е негова пленница в усамотената кула Каркарон. Рулке е намислил да намери чрез нея Пътя между световете. А на планинския склон под кулата противниците му очакват участта си. Лиан е окован във вериги, обвинен несправедливо, че е предал Каран на врага. С изгрева на тъмната луна Рулке се опитва да отвори Пътя. Ако успее, Сантенар ще бъде прегазен от страховитите пълчища на пустотата. — Има само един изход — Каран да бъде пожертвана.

4,3 Пътят между световете
The Way Between the Worlds,


Издание:

Йън Ървайн. Пътят между световете

Американска, първо издание

ИК „Бард“, 2006

Превод: Владимир Зарков

Редактор: Мария Василева

Художествено оформление на корица: Петър Христов, „Megachrom“

Компютърна обработка: Линче Шопова, ИК „Бард“

Формат 60/90/16. Печатни коли 31