Ерих Фром е известен американски психолог и социолог от германски произход, един от основателите на фройдомарксизма като специфичен клон на неофройдизма. „Изкуството да обичаш“ има сензационен успех в целия свят, издадена е в милиони екземпляри. В тази малка книжка авторът ни предлага своите мъдри отговори на въпросите: как да превъзмогнем страха от любовта, как тя може да освободи скритите възможности на човека, как да бъде най-радостното и вълнуващо преживяване в живота ни.

Издание:

Издателска къща „Хр. Ботев“, 1992