За автора

Артър Кларк е роден в Англия през 1917 година и повече от половин век е посветил на научната фантастика. Учен, изследовател и писател, той съчетава в своите световноизвестни романи и разкази научността с дълбокия хуманизъм и миролюбив, фактите с поетичния полет на мисълта и фантазията. Автор е на повече от четиридесет произведения. На български език са преведени негови разкази и романите „Една одисея в космоса през 2001 година“, „Лунен прах“, „Среща с Рама“ и „Градът и звездите“.

Съдържание

Островът на делфините 4,7

Dolphin Island,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Издателство „Отечество“, София, 1988

 

Първо издание

Превод от английски: ЦВЕТАН ПЕТКОВ

Редактор: КРАСИМИРА АБАДЖИЕВА

Художник: ВИКТОР ПАУНОВ

Художествен редактор: ЙОВА ЧОЛАКОВА

Технически редактор: ГЕОРГИ НЕЦОВ

Коректор: СНЕЖАНА БОШНАКОВА

Код 11/95 376/6287-14-88

 

Английска. Дадена за печат на 15.V.1988. Подписана за печат на 26.VIII.1988. Излязла от печат на 20.IX.1988. Формат 32/84/108. Изд.коли 10.92. Печатни коли 8.50 Усл.изд.коли 6.52. Цена 1,06 лв.

Държавно издателство „Отечество“, София, пл. „Славейков“ № 1

ДП „Балкан“ — София

История

  1. — Добавяне

Библиоман