В този роман се отклонявам от досегашната си практика да разказвам само за онези случки и събития, на които съм бил лично свидетел. Ето защо някои глави са написани в трето лице. Искам да уверя читателите си в достоверността на събитията, разказани в тези глави. Ако съм си позволил поетични отклонения в описанието на мислите и чувствата на различните участници, това е само защото вярвам, че съм ги предал с необходимата точност. Мога да добавя, че текстът беше прегледан и одобрен лично от моя приятел Еркюл Поаро. В заключение ще кажа, че ако съм отделил голямо място на второстепенните връзки от интимен характер, възникнали в резултат на тази загадъчна поредица от престъпления, то това е, защото личните отношения между хората не могат да бъдат пренебрегнати. Веднаж Поаро ми разясни по много драматичен начин, че един любовен роман може да се яви като второстепенен продукт на едно престъпление. Що се отнася до разкриването на азбучните убийства, моето мнение е, че Поаро прояви гениални способности в начина, по който се справи с това дело, толкова различно от всички, с които се беше сблъсквал преди.


Издание:

Агата Кристи. Азбучните убийства

Библиотека „Лъч“, № 27

За криминални разузнаватели повести и романи

Издателство „Народна младеж“, София, 1968

Превели от английски Радка Лафчиева, Жечка Георгиева

 

Редактор Иван Иванов

Художник Любен Зидаров

Художествен редактор Тончо Тончев

Технически редактор Лазар Христов

Коректор Маргарита Маркова

 

Дадена за печат на 23. VIII. 1968 година. Излязла от печат на 30. XI. 1968 година. Формат 1/32 70/90. Печатни коли 17,25 Поръчка № 177.

Печат: Държавен полиграфически комбинат „Д. Благоев“

 

Agatha Christie. The A.B.C. Murders

Pan Books, London, 1965