Имало едно време три свята, всеки със своята човешка раса. А после налетяла четвъртата, която бягала през пустотата — кароните. Отчаяни, стигнали до ръба на изтреблението, те променили завинаги равновесието между световете.

Каран, притежаваща дарбата на усета и обременена от родово проклятие, е принудена да открадне древна реликва. В ръцете й попада Огледалото на Аакан, лъжовна и коварна вещ, която помни всичко видяно.

По същото време Лиан, талантлив летописец, е прогонен от своята школа, защото се натъква на опасна загадка. Събрани от съдбата, Каран и Лиан бягат от преследвачите си в един воюващ свят, защото Огледалото съдържа тайна, обещаваща на всяка раса да оцелее… или да загине.

4,7 Сянка по стъклото
A Shadow on the Glass,


Издание:

ИК „Бард“, 2005

Превод: Владимир Зарков, 2005

Оформление на корицата: „Megachrom“ — Петър Христов, 2005

ISBN: 954-585-622-X