5,3 Шагренова кожа
La Peau de chagrin,


Издание:

Издателство „Хр. Г. Данов“, Пловдив, 1980

Превод от френски: Пенка Пройкова