Линет Дойл бе жена, която като че ли притежаваше всичко на този свят — красота, богатство, любящ съпруг — и какво по-чудесно преживяване за медения месец от едно пътешествие по Нил ?

Ала зоркият поглед на Еркюл Поаро сякаш бе уловил нещо нередно…

Само няколко дни по-късно, в топлия мрак на египетската нощ, Линет Дойл е простреляна в главата.

5,5 Смърт край Нил
Death on the Nile,

Издание:

Агата Кристи. Смърт край нил

Роман

Библиотека „Лъч“, № 67

Разузнавачески и приключенски романи и повести

 

Преведе от английски Огнян Дъскарев

Редактор Анна Сталева

Художник Стоян Христов

Художествен редактор Александър Стефанов

Технически редактор Маргарита Воденичарова

Коректор Янка Андонова

 

I издание. Литературна група VI.

Тематичен № 23 9536622411/5557—16—83

Дадена за набор на 21. XII. 1983 година. Подписана за печат на 20. III. 1983 година. Излязла от печат на 13. V. 1983 година. Поръчка № 3. Формат 84×108/32. Печатни коли 18. Издателски коли 15,12. Усл. изд. коли 13,19. Цена на книжното тяло 1,45 лева. Цена 1,55 лева.

 

Издателство „Народна младеж“

ДПК „Димитър Благоев“, София, 1983 г.