Издание:

Джеймс Фенимор Купър. Ловецът на елени

Роман

 

Библиотека „Приключения и научна фантастика“ № 131

 

Превод от английски Владимир Мусаков

Редактор Анна Сталева

Художник Алекси Начев

Художествен редактор Иван Стоилов

Технически редактор Георги Кожуха ров

Коректор Емилия Кожухарова

 

Английска. Второ издание. ЛГ. IV

Тематичен № 4001060300/2-1977.

Дадена за набор на 25. IX. 1976 година.

Подписана за печат на 25. XII. 1976 година.

Излязла от печат на 13. I. 1977 година.

Поръчка № 2.

Формат 1/16 60×84. Печатни коли 31. Издателски коли 28,92.

Цена на книжното тяло 1,17 лв. Цена 1,53 лв.

 

Издателство „Народна младеж“

Държавна печатница „Тодор Димитров“, София, 1977

 

James Fenimore Cooper. The Deerslayer

T. Nelson & Sons, London