5,5 Дневникът на капитан Блъд
The Chronicles of Captain Blood,


Издание:

Рафаел Сабатини. ДНЕВНИКЪТ НА КАПИТАН БЛЪД

Роман. II том

 

Преведе от английски: Александър Хрусанов, 1987

Художник: Христо Жаблянов

Редактор: Лъчезар Мишев

Художествен редактор: Васил Миовски

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Мая Лъжева

 

Индекс 11 9537612331/6126-21-87

Английска. Второ издание. Дадена за набор м. XI 1986. Подписана за печат м. II 1987 г. Излязла от печат м. III 1987. Формат 16/60/90. Печатни коли 12. Издателски коли 12. Условно издателски коли 12,71.

Цена 1,70 лева

 

Държавно издателство „Отечество“, София, 1987

Държавна печатница „Георги Димитров“, София

с/о Jusautor, Sofia

 

Rafael Sabatini

The Chronicles of Captain Blood

Pan Books Ltd. London, 1963