5,3 Името на розата
Il nome della rosa,


При редакцията след разпознаването е използвано първото издание на романа (изд. „Народна култура“, 1985 г.)

 

Издание:

Умберто Еко. Името на розата

ИК „Бард“ ООД, 2002

Превод: Никола Иванов, 1985