КЪДЕ Е НАСЛЕДНИКЪТ НА ФРЕД ДЖАКСЪН?

 

Търсейки отговора на този въпрос, детективът Дърк Уолъс разплита не само една сложна семейна история, но попада и по следите на перфектно изградена престъпна организация.

4,8 Дай ми смокинов лист
Chase Hand Me А Fig Leaf,


Издание:

Джеймс Хадли Чейс. Дай ми смокинов лист

Първо издание

 

Превод от английски Владимир Германов, 1993

Редактор Боряна Михайлова-Гечева

Компютърен набор „АБАНОС“, София

Издава „АБАГАР ХОЛДИНГ“, 1993, София

Печат ДФ „АБАГАР“ — Печатница В. Търново

ISBN 954-8004-99-2

 

А Corgi Book

Originally published in Great Britain by Robert Hale Ltd.

Robert Hale edition published 1981

Corgi edition published 1982 by Transworld Publishers Ltd.

с/о NIKA, Sofia