След 41 години истинският роман „Тютюн“ се връща отново на читателите.

 

През февруари 1952 г. два доклада и 23 изказвания на секция „Белетристика“ към Съюза на българските писатели разпъват на кръст автора и творбата му.

Оценките са:

… Произведението не е художествено;

… Романът „Тютюн“ е провал за Димов;

… Безспорно се чувствува атмосферата на сексуалност и еротичност;

… Димов остава в плен на буржоазнореакционното фройдистко схващане за човешката личност;

… Димов трябва да преработи сериозно своя роман, като вземе за пример съветските писатели…

 

Димитър Димов е бил принуден да преработи романа. Така се получават два романа с един автор и едно заглавие. Истинският беше забравен от издателите. Сега той е в ръцете ви благодарение на Издателски комплекс „Труд“.


Информация

Това е т.нар. Първа редакция на романа „Тютюн“ — автентичната нецензурирана версия.

 

Издание:

Димитър Димов. Тютюн

 

Издателски комплекс „Труд“

Президент: Тошо Тошев

 

Редактор: Райчо Радулов

Художник: Александър Стефанов

Технически редактор: Асен Павлов

Коректор: Румяна Стефанова

 

Формат 60×90/16

Издателски коли 38,5

 

Цена 39 лв. — мека подвързия

50 лв. — твърда подвързия

 

Печат „Полиграфически комбинат“

Спонсор „Балканкар“

 

Изданието е препоръчано от Министерството на образованието и науката с протокол №3 от 28.07.1992 г.

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавени анотация и послеслов. Допълнена издателска информация