ОТ ИЗДАТЕЛСТВОТО

Книгата на известния английски религиовед и етнолог Джеймс Фрейзър е едно от най-фундаменталните изследвания в религиознанието и етнологията. В нея е събран огромен фактологичен материал, станал изходно начало в изследванията на редица поколения учени и изследователи, които с помощта на сравнително-историческия метод показват връзката на съвременните религии с първобитните вярвания, доказват ненебесния произход на религиозното светоразбиране. „Златната клонка“ е изиграла и играе голяма роля за това. И не е случайно, че тя е тъй цитирано произведение в трудове от началото на нашия век и до наши дни. Първото издание на „Златната клонка“ излиза от печат в Лондон през 1890 година в два тома. След това тя претърпява много издания в различни варианти. Настоящото първо издание на български език е направено по съкратеното английско издание от 1923 година. Но името на Фрейзър е добре познато на българските учени и на широката читателска публика.

Когато четем „Златната клонка“ и оценяваме фактологическия материал и авторовите позиции, безспорно ще се натъкнем и на някои противоречия, на архаични етнографски термини, на стари географски названия, ще срещнем племена, народности и народи, изчезнали вече в новата наука. Ще се натъкнем на оспорими изводи и обобщения, към които впрочем Джеймс Фрейзър малко се обръща. Но в това отношение трябва да се съобразяваме, че той разполага с научни данни от средата на миналия век и методологията, която използува, не му позволява да надрасне времето си. В някои случаи влияние върху стила и езика на автора оказва и съвременното състояние на лексиката, както и обществените условия от края на XIX век. Но така или иначе, книгата на Джеймс Фрейзър, преведена на много езици по света, остава една енциклопедия в своята област, пособие, без което не бихме могли да навлезем в света на племена и народи от периода на тяхното възникване. При това начинът на изложение е направил книгата на Фрейзър увлекателно четиво. Разбира се, най-ценното в нея си остават поставените проблеми, идеите, разгърнати от автора и издържали проверката на времето и на съвременното научно религиознание.

Съдържание

Златната клонка 5,6

The Golden Bough,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Издателство на Отечествения фронт, 1984

История

  1. — Добавяне