… Лицето беше почти човешко. Различаваха се уста, нос, брадичка, очи. Съществото издаде звук подобен на грухтене и се опита да се освободи, но Транс го задържа достатъчно дълго, за да се разбере, че това лице не е просто човекоподобно — то беше човешко! Осъзнах, че пред мен в лигавата мръсотия на пещерата пълзи Трансформиран …

Издание:

Робърт Силвърбърг. Тайнствата на Стената

ИК Сталкер-1993, 1993

ISBN: 954-601-002-2