Рен Омсфорт се отправя на път да изпълни мисията, дадена и от сянката на друида Аланон. Търсенето на елфическия народ се оказва трудно, въпреки, че по пътя намира нови приятели. Намирането му от своя страна води до нови въпроси и нови трудности. Оказва се, че Рен, заедно с още няколко души, трябва буквално да върне елфите в Четирите земи, като пътя назад е още по труден и опасен от този към тях.

5,3 Елфите на Шанара
The Elf Queen of Shannara,


Издание:

Издателство „Атлантис“, 1994