Написан с присъщото на автора неизчерпаемо въображение, романът „Кукла на верига“ ни завладява с изкусно заплетената интрига, с растящото напрежение, с динамизма на действието, изпълнено с изненади и обрати. Със завидно майсторство е предадена и атмосферата на красивия Амстердам с каналите и островърхите къщи, с глухите и тайнствени улички, с подозрителните нощни заведения. И на фона на всичко това изпъква фигурата на детектива от лондонското бюро на „Интерпол“ Пол Шърман.


Издание:

Алистеър Маклейн. Кукла на верига

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1981

Библиотека „Галактика“, №24

Преводач: Герасим Величков

Рецензент: Ася Къдрева

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Худ. редактор: Иван Кенаров

Техн. редактор: Пламен Антонов

Коректор: Жулиета Койчева

Английска, I издание

Дадена за печат на 22.XII.1980 г. Подписана за печат на 26.II.1981 г.

Излязла от печат на 20.III.1981 г. Формат 32/70×100. Изд. №1435 Цена 2.00 лв.

Печ. коли 19. Изд. коли 12.30. УИК 12.48.

Страници: 304. ЕКП 95366/21431/5637-11-81

08 Книгоиздателство „Г. Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 820

Alistair MacLean, 1969. Puppet on a chain

Printed in Great Britain

Collins Clear-Type Press London and Glasgow

c/o Jusautor, Sofia

© Герасим Величков, преводач, 1981

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1981

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1981