Екранизация на романа е филма на режисьора Ханс Кньоцш: „Ловци в прериите на Мексико: Бенито Хуарес“ (Präriejäger in Mexiko: Benito Juarez, 1988). С Гойко Митич в ролята на Мечешко око, Джоко Росич — трапера „Лешоядовия клюн“, Кольо Дончев в ролята на Черния Жерар и др.

5,5 Бенито Хуарес
Benito Juarez,


Издание:

Карл Май. Бенито Хуарес

Немска. Първо издание

Редактор: Е. Христова

Художник: Б. Ждребев

Техн. редактор: Кр. Коченджиев

Коректор: Я. Петрова

Формат: 84/108/32

Дадена за набор: юли 1992 г.

Излязла от печат: октомври 1992 г.

Компютърен набор: СД „Н и К“

Печатница „Ат. Стратиев“ — Хасково