Издание:

БОЯН БОЛГАР

ЗВЕЗДАТА НА БАН БАТИЛ

Роман

С/о Jusautor, Sofia

 

Редактор Методи Бежански

Художник на корицата и илюстрациите Стоян Шиндеров

Художествен редактор Христо Жаблянов

Технически радактор Маргарита Воденичарова

Коректор Мария Бозева

Първо издание. ЛГ Детско-юнош. Тематичен №23

95 373 22211

6056-26-80

Дадена за набор на 27.V.1980 година. Подписана за печат на 21.IX.1980 година. Излязла от печат на 30.IX.1980 година.

Поръчка № 152 Формат 84×108/32. Тираж 35141 броя. Печатни коли 8,75. Издателски коли 7,35 УИК. 6,81. Цена на книжното тяло 0,41 лева. Цена 0,49 лева.

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

Държавна печатница „Васил Александров“ — Враца

София — 1980 г.