И след преодоляването на много опасности миналото на Олд Шуърхенд си остава загадка. Олд Шетърхенд и Винету се изкачват заедно със своите спътници, сред които е и „Обърнатия тост“ — Дик Хамердал и Пит Холбърс високо в Скалистите планини, където всички нишки се разплитат.

„Олд Шуърхенд II“ принадлежи към двутомно издание. Първи том е: „Олд Шуърхенд I“ (Band 14).

5,5 Олд Шуърхенд II
Old Surehand II,


Издание:

Карл Май, Олд Шуърхенд II

Издателство „Отечество“, том 6

 

Band 15

Old Surehand (1894–1896)