Издание:

ЕДУАР КАЛИК

АМУНДСЕН — ПОСЛЕДНИЯТ ВИКИНГ

Редактор Цветана Узунова

Художник Иван Кьосев

Худ. редактор Васил Йончев

Техн. редактор Олга Стоянова

Коректори Надежда Добрева, Лили Малякова

Дадена за печат на 31. V. 1965 г. Печатни коли 15г/3.

Издателски коли 12–81. Формат 59×84/16.

Издат. № 90 (1913).

Поръчка на печатницата № 1303

Л Г IV

Цена 1,22 лв.

Държ. полиграф. комбинат Димитър Благоев

Народна култура — София, ул. Гр. Игнатиев 2-а