Този роман ознаменува началото на втория етап в творчеството на изтъкнатите съветски писатели фантасти. В своите най-зрели произведения именитите творци обръщат поглед към Земята, към несъвършенствата на земния свят, към „земните“ опасности, които го заплашват.

Със средствата на гротеската авторите рисуват израждането на консумативното общество, разгръщат картината на потресаваща духовна нищета и социален цинизъм. Преситените граждани от въображаемата „Страна на глупаците“, затънали в „благата“ на цивилизацията, упоени от илюзорно „щастие“, са обречени на духовна и физическа гибел. Романът звучи тревожно, като предупреждение срещу инерцията, духовната леност, равнодушието и блаженото самодоволство, които не са чужди и на нашия век.


Информация

Издание:

Аркадий и Борис Стругацки. Хищните вещи на века

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1987

Библиотека „Галактика“, №84

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Преведе от руски: Росица Бърдарска

Редактор: Светлана Тодорова

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Василева

Руско-съветска, I издание

Дадена за набор на 26.XII.1986 г. Подписана за печат на 2.IV.1987 г.

Излязла от печат месец май 1987 г. Формат 70×100/32 Изд. №2047

Печ. коли 14,50. Изд. коли 9,38. УИК 9,22. Цена 1,50 лв.

Страници: 232. ЕКП 95363/5617–140–87

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

С–31

© Агоп Мелконян, предговор, 1987

© Росица Бърдарска, преводач, 1987

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1987

c/o Jusautor, Sofia

 

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Хищные вещи века

Издательство ЦК ВЛКСМ „Молодая гвардия“, 1965

История

  1. — Добавяне

Библиоман