В книгата е представена хронологично и сбито историята на България от 681 до 1947 г. В нея са изнесени, някои държани в мълчание или тендециозно представяни сведения за събития и личности — особено от последните сто години (до 1947 г.).

 

Материалът на книгата е из стенограми на публични беседи, изнасяни от Петър Константинов.