Курд Ласвиц живее и твори през втората половина на миналия и първото десетилетие на нашия век. Следвал е природознание и философия. До края на живота си работи като гимназиален учител. Може би затова редом с проницателния и духовит разказвач навсякъде присъствува и ученият, чиято прецизност, мисловна дълбочина и охота за повествуване насърчават раждането на една нова литературна форма — научната фантастика. Творчеството му, очаровало неговите съвременници преди почти сто години, привлича и днес с неотслабваща сила.


Издание:

Курд Ласвиц. Апикис

Разкази

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1990

Библиотека „Галактика“, №103

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Георги Марковски, Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Светослав Славчев, Христо Стефанов

Рецензент: Людмила Стоянова

Преведе от немски: Виолета Тончева

Редактор: Димитричка Железарова

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Ангел Ангелов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

Немска — ГДР, I издание

Дадена за набор на 10.X.1989 година. Подписана за печат на 26.II.1990 година.

Излязла от печат месец март 1990 година. Формат 32/70/100. Изд. №2288

Печ. коли 12. Изд. коли 7,78. УИК 8,40. Цена 1,50 лв.

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

ДП „Г. Димитров“ — София

Ч — 830

© Виолета Тончева, преводач, 1990

© Людмила Стоянова, предговор, 1990

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1990

c/o Jusautor, Sofia

 

Kurd Laßwitz

Bis zum Nullpunkt des Seins

© Verlag Das Neue Berlin, Berlin, 1979