4,6 Мегре и доносникът
Maigret et l’indicateur,


Издание:

Жорж Сименон

Мегре и доносникът

БИБЛИОТЕКА БЕЗСЪНИЕ №1

Превод от френски Евгения Грекова. Редактор и коректор Васил Пекунов. Макет Кънчо Кънев. Код Клуб’90 5637 — … — 90. Изд. №1.

Първо издание; формат 32/84/108; печ. коли 7; изд. коли 5,88.

Печат — ДФ „Абагар“ — печатница В. Търново, януари 1991 г.

Цена 3,00 лв.

КЛУБ’90 София, 1990

 

Georges Simenon, 1971

Евгения Грекова, превод, 1990

с/о Jusautor, Sofia