Хари Харисън
Плацдарм

(Планетата, от която никой не се завръща)

Високотехнологични роботизирани машини които убиват…

И един храбър мъж на планета, от която никой не се завръща…

 

Кацането на нова планета е винаги опасно и Селм-2 не прави изключение. Специалистите не я харесват. Никакви видими от космоса градове, никакви радиосигнали в ефира — и въпреки това разрушени бойни машини, плод на напреднала технология, покриват тучните пасища на необитаемата планета. Стотици, може би хиляди смачкани гигантски оръжия, огромно гробище на унищожението, простиращо се почти до безжизнения хоризонт. Но битката не е приключила… и не всички машини са мъртви! Някой трябва да се спусне в зоната на войната на ПЛАНЕТАТА, ОТ КОЯТО НИКОЙ НЕ СЕ ЗАВРЪЩА!

4,9 Плацдарм
Planet of No Return,


Издание:

Хари Харисън. Плацдарм

Издателство „Полюси“, 1993

Редактор: Георги Рондолиев

Художник: Брайко Брайков

ISBN 54–547–005–4