В едно курортно градче на френско-швейцарската граница се срещат трима души, чиито съдби се сплитат във възел, който и острието на времето не може да разсече. Убежището, търсено от Виктор, младия герой на „Вила «Тъга»“, се оказва тъй несигурно и измамно, както и надеждата му, че ще го намери другаде.

Критиката провъзгласи този роман за едно от най-ярките постижения на френската художествена проза през последните години, а автора му — за неин особено интересен представител…


Информация

Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

Патрик Модиано, ВИЛА „ТЪГА“

Рецензент Вера Ганчева

Френска Първо издание

Редактор Рада Шарланджиева

Технически редактор Божидар Петров

Коректори: Евгения Кръстанова Петя Калевска

(На страница 56 в хартиената книга пише „акустираме“, което е прочее една правописна грешка. Бел от Виктор — http://bezmonitor.com)

Дадена за набор април 1980 г. Подписана за печат юни 1980 г. Излязла от печат ноември 1980 г.

Цена 0,87 лв.

ДИ „Народна култура“ ДПК „Димитър Благоев“ — София, ул. „Г. Генов“ №4 — София, ул. „Н. Ракитин“ №2

 

Patrick Modiano

Villa TRISTE

(c) Gallimard Paris 1975

Traduit du francaias par (c) Penka Proikova Redacteur: Rada Charlandjieva Editions Narodna Kultura Sofia 1980

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавяне на послеслов

Библиоман